Nieuws over De Altis

Beste leden van ZOR en ingeschrevenen van de wachtlijst,

Op 1 februari 2021 werd  met de gemeente Rijswijk een intentieovereenkomst gesloten om op het dak van de inmiddels opgeleverde en geopende sporthal “De Altis” een nieuw project met zonnepanelen te starten. Helaas moeten wij u melden dat het niet is gelukt tijdig aan de gemaakte afspraken uit de overeenkomst te voldoen. De ruimte op het dak van De Altis, die voor het project beschikbaar zou komen, is ingenomen door een bliksem afleiding installatie. Hierdoor kunnen er geen zonnepanelen meer op het dak worden geplaatst.

Het bestuur van Zon Op Rijswijk Z-H