TOCH WEER ONTWIKKELINGEN BIJ DE ALTIS

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over een project op De Altis, is er na een gesprek met de wethouder en nadere beoordeling van de mogelijkheid de bliksemafleiding installatie aan te passen, weer een kleine kans dat er door een nieuw op te richten coöperatie, genaamd Zonnecollectief Rijswijk Coöperatie U.A.,  een project met ongeveer 165 zonnepanelen kan worden gestart. Op dit moment wordt er op diverse punten uitgezocht of er voor dat project een haalbare businesscase is te realiseren.

Los van De Altis blijft de coöperatie op zoek naar geschikte daken voor het leggen van zonnepanelen. Bedrijven c.q. instanties die menen een geschikt dak te kunnen aanbieden kunnen hun reactie sturen naar info@zonoprijswijkzh.nl.