TOCH WEER ONTWIKKELINGEN BIJ DE ALTIS

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving over een project op De Altis, is er na een gesprek met de wethouder en nadere beoordeling van de mogelijkheid de bliksemafleiding installatie aan te passen, weer een kleine kans dat er door een nieuw op te richten coöperatie, genaamd Zonnecollectief Rijswijk Coöperatie U.A.,  een project met ongeveer 165 zonnepanelen kan worden gestart. Op dit moment wordt er op diverse punten uitgezocht of er voor dat project een haalbare businesscase is te realiseren.

Los van De Altis blijft de coöperatie op zoek naar geschikte daken voor het leggen van zonnepanelen. Bedrijven c.q. instanties die menen een geschikt dak te kunnen aanbieden kunnen hun reactie sturen naar info@zonoprijswijkzh.nl.

Nieuws over De Altis

Beste leden van ZOR en ingeschrevenen van de wachtlijst,

Op 1 februari 2021 werd  met de gemeente Rijswijk een intentieovereenkomst gesloten om op het dak van de inmiddels opgeleverde en geopende sporthal “De Altis” een nieuw project met zonnepanelen te starten. Helaas moeten wij u melden dat het niet is gelukt tijdig aan de gemaakte afspraken uit de overeenkomst te voldoen. De ruimte op het dak van De Altis, die voor het project beschikbaar zou komen, is ingenomen door een bliksem afleiding installatie. Hierdoor kunnen er geen zonnepanelen meer op het dak worden geplaatst.

Het bestuur van Zon Op Rijswijk Z-H

Zon op Rijswijk ZH en promotie gemeente Rijswijk

Kortgeleden heeft de gemeente Rijswijk een promotiefilmpje opgenomen om de start van de campagne : Rijswijk schakelt over” te markeren. In het filmpje heeft ook ZOR een rol. De link naar het filmpje is:

https://www.rijswijk.nl/inwoners/nieuws/meer-zonne-energie-voor-rijswijk